Jak samodzielnie złożyć wniosek o wizę turystyczną (e-Visitor) do Australii? #australiawithnowakmigration

Już jakiś czas temu zapadła decyzja o naszym wylocie do Australii. W międzyczasie były rozmowy o najkorzystniejszych terminach dla mnie, dla Huberta, ale także dla siedziby Nowak Migration w Brisbane, bo nie będziemy ukrywać, że lecimy w celach zawodowych. Oczywiście, że mamy zamiar korzystać z tego wyjazdu na 200%, zwiedzić i zobaczyć co się da, ale głównymi punktami są tu spotkania biznesowe z instytucjami współpracującymi z agencją migracyjną (m.in. Australia Institute of Business & Technology czy Brisbane School of Hairdressing, Beauty and Barbering) oraz szkolenia z rejestrowanym agentem migracyjnym MARA.

Jak pewnie wiecie – ktokolwiek, kto chce wjechać do Australii, musi posiadać wizę. Wiz oraz ich podklas (visa subclass) jest wiele i każda z nich ma inne przeznaczenie. To powód, dla którego musimy znać CEL naszej podróży i jasno go wyrażać. Jest to niesamowicie ważne z punktu widzenia agenta migracyjnego lub pracownika agencji migracyjnej, czyli mnie. Wizy turystyczne dopuszczają uczestnictwo w kursach i naukę do 12 tygodni, natomiast powyżej 12 tygodni należy już aplikować o wizę studencką. Wiza work&holiday jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które mają wykształcenie minimum na poziomie licencjata, ale mogą uczyć się i pracować bez granic. Wiza studencka natomiast w wielu przypadkach dopuszcza pracę tylko na 1/2 etatu, co jest zależne od wyboru ścieżki nauki. Wszystko to wpływa na proces wizowy i dalsze losy aplikanta – bo co, jeśli zechce zostać tam na stałe? 😉

W każdym razie – ten wpis dedykuję osobom, które chcą samodzielnie złożyć wniosek o wizę turystyczną (e-Visitor) i planują wyjazd na maksymalnie 3 miesiące w celach turystycznych lub biznesowych (negocjacji, spotkań, krótkich szkoleń, podpisania umów). Do dzieła! 🙂

Zaczynamy od wejścia na stronę Australian Government – Department of Home Affairs. Powinniście zobaczyć panel taki, jak powyżej. Jeśli jeszcze nigdy nie staraliście się o wizę do Australii, musicie utworzyć swoje ImmiAccount. Dużą, czerwoną kropką zaznaczyłam przycisk, który przeniesie Was do utworzenia nowego konta. Poniżej prezentuję stronę, którą powinniście zobaczyć po kliknięciu na „Create ImmiAccount”:

Zaznaczacie opcję „Individual” – czyli taka, która jest domyślna. Jest to opcja dla osób prywatnych i tylko ta nas interesuje. Zauważcie, że wymagane są tylko pola oznaczone gwiazdką – trzymajmy się więc wskazówek urzędu. „Family name” to nazwisko (będę zwracać na to uwagę jeszcze nie raz, ponieważ jest to najczęściej popełniany błąd przy wypełnianiu aplikacji – pomylenie miejsca na nazwisko z miejscem na imię/imiona) – wypisujemy zgodnie ze stanem faktycznym (bez zastanawiania się, czy chodzi o nazwisko panieńskie). Kolejno „Phone” – uzupełniamy bez myślników, bez spacji, z uwzględnieniem numeru kierunkowego w Polsce. Przed numerem telefonu wpisujemy więc +48 lub 0048. W „Email address” wpisujemy nasz adres mailowy, z którego korzystamy na co dzień (do którego mamy dostęp – pamiętamy hasło), ponieważ na ten mail zostanie wysłana nasza wiza. „Confirm email address” to powtórzenie adresu mailowego dla potwierdzenia, więc wpisujemy go ponownie i samodzielnie upewniamy się, czy nie ma literówek. Klikamy „Continue” (prawy, dolny róg) i lecimy dalej 🙂

Przechodzimy do kolejnej strony. Nasze „Username” (nazwa użytkownika) zostaje automatycznie uzupełniona podanym wcześniej mailem. Dzięki temu w panelu logowania (tutaj) będziemy używać maila i ustalonego za chwilę hasła. „New password” to moment, w którym ustalamy nasze hasło. Według powyżej podanych wskazówek powinno ono zawierać minimum 9 znaków (w tym trzy elementy z czterech możliwych: mała litera, wielka litera, cyfra, znak specjalny). Pole „Re-type new password” to miejsce na ponowne podanie hasła dla potwierdzenia jego poprawności. Przechodzimy do sekcji „Secret questions and answers”, którą widzicie już na powyższych grafikach. Poniżej zobaczycie, co pojawia się po rozwinięciu pola „Question 1” / „Question 2” / „Question 3”:

Przy każdym z trzech „Questions” pojawiają się te same pytania. Odpowiedzi oczywiście posłużą nam do przypomnienia hasła i odzyskania konta – jeśli będzie taka potrzeba. Lista pytań prezentuje się następująco:

 1. What is the name of your favourite teacher?
  Jak nazywa się twój ulubiony nauczyciel?
 2. Name your favourite holiday destination.
  Nazwij swoje ulubione miejsce wakacji / swój ulubiony kierunek na wakacje.
 3. What is your favourite movie?
  Jaki jest twój ulubiony film?
 4. Who is your favourite author?
  Kto jest twoim ulubionym autorem?
 5. Who is your favourite athlete?
  Kto jest twoim ulubionym sportowcem?
 6. Where were you born?
  Gdzie się urodziłeś?
 7. What is the name of your favourite childhood friend?
  Jak nazywa się twój ulubiony przyjaciel z dzieciństwa?
 8. What is the name of your first pet?
  Jak nazywa się twój pierwszy zwierzak?
 9. What is your favourite childhood book?
  Jaka jest twoja ulubiona książka z dzieciństwa?
 10. What person from history do you most admire?
  Jaką osobę z historii podziwiasz najbardziej?
 11. What was your first job?
  Jaka była twoja pierwsza praca?
 12. What was your favourite subject at school?
  Jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole?
 13. What is your favourite animal?
  Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
 14. What it your location of work?
  Jaka jest twoja lokalizacja pracy? (W jakiej lokalizacji pracujesz?)
 15. What is the name of your favourite sports team?
  Jak nazywa się twoja ulubiona drużyna sportowa?
 16. What is your mother’s maiden name?
  Jakie jest nazwisko panieńskie twojej matki?
 17. What is your favourite colour?
  Jaki jest twój ulubiony kolor?
 18. Write my own question
  Napiszę swoje własne pytanie

Czerwoną kropką zaznaczyłam miejsca, w których możemy wybrać „Write my own question”. Pojawia się wówczas drugie pole – oznaczone zieloną kropką. To miejsce, w którym wpisujemy nasze wymyślone pytanie. Odpowiedzi na każde z powyższych 18 pytań (możliwości) umieszczamy odpowiednio w polach „Answer 1” / „Answer 2” / „Answer 3”. Mała wskazówka ode mnie: wybierajcie pytania, na które odpowiedzi są stałe. Chodzi mi o to, że nigdy nie zmienicie miejsca urodzenia, a panieńskie nazwisko mamy zawsze będzie takie samo. Ulubiony kolor może ulec zmianom 😉

Wracamy do wypełniania formularza. Sekcja „Security alerts” informuje nas, że nasze ImmiAccount będzie informowało nas mailowo za każdym razem, gdy:

 1. będziemy zmieniać dane,
 2. zalogujemy się,
 3. zmienimy hasło.

To są te 3 kwadraciki, które automatycznie są zaznaczone i chodzi o nasze bezpieczeństwo. Przechodzimy do „Declaration”, gdzie zapoznajemy się z „Terms and conditions”, czyli regulaminem. Regulamin otwiera się w nowym oknie po kliknięciu na „View the ImmiAccount terms and conditions”:

Jeśli zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy go, zaznaczamy okienko przy „I accept the ImmiAccount terms and conditions to access the Department of Home Affairs services and agree to an ImmiAccount being created in my name. All details on this form are correct.”

Musimy też zaznaczyć, że nie jesteśmy robotem. Klikamy okienko „I am not a robot”. Ostatni krok – przyciskamy przycisk „Submit” w prawym, dolnym rogu. Nasze ImmiAccout zostało założone. Gratulacje! Pierwszą część mamy za sobą 🙂 

Teraz możemy zalogować się na nasze konto. Przypominam, że aby to zrobić, musimy wejść na stronę urzędu – tutaj. Wpisujemy nasze dane, klikamy „Login”. Poniżej pokazuję, jak wygląda nasz panel na ImmiAccount po poprawnym zalogowaniu się:

Jeśli mamy już przyznane jakieś wizy – poniżej znajduje się też „List of applications”. Ja składałam oba wnioski ze swojego konta, więc mam wgląd do wizy swojej i Huberta. Poniżej czerwoną kropką zaznaczyłam miejsce, od którego trzeba zacząć, żeby złożyć swoją aplikację:

Klikamy na „New application” (nowa aplikacja) i zostajemy przeniesieni na kolejną stronę:

Na tym etapie wybieramy rodzaj wizy, o którą będziemy się starać. My składamy wniosek o wizę turystyczną (w celach biznesowych lub turystycznych będziemy przebywać w Australii jednorazowo nie więcej niż 3 miesiące) – wybieramy więc „Visitor” zaznaczony czerwoną kropką. Rozwinie się nam lista dostępnych wiz turystycznych:

Wybieramy „e-Visitor (651)”. Klikamy w nazwę i przenosimy się na kolejną stronę:

Ponownie musimy zaakceptować regulamin, więc klikamy „I agree to the terms and conditions”. Po kliknięciu widzimy informacje, z którymi powinniśmy się zapoznać:

Na końcu, w prawym, dolnym rogu widnieje przycisk „Next”, który zaprowadzi nas do kolejnego etapu. Zobaczymy formularz:

Zaczynamy od „Family name” – wpisujemy tutaj swoje nazwisko lub nazwiska. Wypełniamy formularz zgodnie z danymi w paszporcie. „Given names” to imię (imiona). Zwróćcie proszę uwagę na wszystkie swoje dokumenty i ponownie na paszport – wpisanie jednego imiona, podczas gdy w paszporcie widnieją dwa, to najczęściej popełniany błąd, który później poprawiamy jako agencja migracyjna. Pamiętajcie o tym, że dane na wizie muszą być zgodne z paszportem i będę to podkreślać jeszcze kilkukrotnie.

UWAGA: nie używamy polskich znaków!

Pole „Sex” (płeć) jest polem rozwijanym i wybieramy „Male” (jeśli mężczyzna) lub „Female” (jeśli kobieta). „Date of birth” (data urodzenia) to także rozwijane pole i wybieramy kolejno: dzień („Day”), miesiąc („Month”) oraz rok („Year”) urodzenia.

„Country of birth” to kraj urodzenia (z listy wybieramy „POLAND”, jeśli urodziliśmy się w Polsce), a „Country of residence” to kraj stałego pobytu / rezydencji (ponownie wybieramy „POLAND”, jeśli na stałe przebywamy w Polsce). Przechodzimy do sekcji „Passport deetails”:

„Passport number” to miejsce na wpisanie nr paszportu. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (dokładnie tutaj) sprawdzisz, jakie dane zawiera Twój paszport, gdzie złożyć wniosek o wydanie dokumentu i jakie wiążą się z tym opłaty. Jeśli więc zwątpisz, czy prawidłowo spisujesz dane – sprawdź na stronie. „Country of passport” to kraj paszportu (z listy wybieramy „POLAND”, jeśli nasz kraj paszportu to Polska), natomiast „Passport nationality” to obywatelstwo w paszporcie (z listy wybieramy „POLAND”, jeśli mamy Polskie obywatelstwo). „Passport date of issue” to data wydania paszportu – daty spisujemy z pierwszej strony paszportu. Nie będziecie mieć problemu z wpisaniem miesiąca, nawet jeśli nie znacie języka angielskiego – zarówno w paszporcie, jak i na Waszym ImmiAccount, zostały umieszczone takie same skróty miesiąca (od języka angielskiego). „Passport date of expiry” to data wygaśnięcia (dokument straci ważność) Waszego paszportu i uzupełniacie ją na takiej samej zasadzie jak powyżej. „Passport place of issue / issuing authority” to miejsce na wpisanie miejsca wydania paszportu (organu wydającego). Tutaj wpisujemy np. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI. To informacja, którą również macie zawartą w swoim paszporcie i wpisujecie we wniosek zgodnie ze stanem faktycznym.

Dalej widnieją informacje: „If you have an Australian visa grant number, please enter the visa grant number” oraz „If you have a current Australian visa label in your current or previous passport, please enter the visa number”. Obok nich są miejsca, w których powinniście wpisać numer wizy [visa grant number & visa number], jeśli jakąś już posiadacie. Jeśli nie – pomijamy te pola.

Dalej widzimy dwa pola z nazwą „Country”. To miejsce dla osób, które mają więcej niż jedno obywatelstwo. Jeśli jesteś taką osobą, wybierz kraj z listy. Jeśli nie masz innego obywatelstwa – pomiń to pole. Poniżej widnieje treść z zapytaniem o inne nazwiska. Jeśli miałeś inne nazwisko np. przed ślubem – zaznacz „Yes”. Jeśli nigdy nie zmieniałeś nazwiska, zaznacz „No”. „Your purpose of stay in Australia” to zapytanie o cel wyjazdu do Australii. Po rozwinięciu pola „Purpose of stay” pojawiają się dwie opcje: „Tourist” oraz „Business”. Wybieramy własny powód wylotu do Australii. Poniżej („E-mail address”) wpisujemy swój adres mailowy i klikamy przycisk „Next”. Widzimy:

Następuje podsumowanie wcześniej wypełnionego formularza oraz zapytania: o poprawność danych oraz o poprawność podanego maila. Klikamy dwukrotnie „Yes”, jeśli informacje są prawdziwe. Jeśli zauważyliśmy błąd i chcemy go poprawić – klikamy „Previous” i cofamy się do poprzednich formularzy. Klikamy „Next”, jeśli wszystko się zgadza i chcemy przejść dalej.

Przechodzimy do wypełniania danych adresowych. „Address” to pole na wpisanie ulicy, nr domu i mieszkania. „Suburb/Town” to miasto (gmina). „Province” posiada rozwijaną listę naszych województw w języku polskim, więc wybieramy swoje województwo. „Postcode” to miejsce na wpisanie kodu pocztowego. Wypełnione? 🙂 Klikamy „Next” i lecimy dalej!

Tutaj urząd imigracji pyta nas o to, czy mieliśmy problemy z prawem lub czy byliśmy kiedykolwiek karani. Jeśli nie – podwójnie zaznaczamy „No”. Jeśli byliśmy karani, oczekujemy na rozprawę sądową lub mieliśmy inne problemy z prawem – klikamy „Yes” i mamy puste pola do wyjaśnienia tego, co się stało.

UWAGA: Pamiętajcie o tym, że podawane przez Was informacje zostają na zawsze w urzędzie imigracji. Oczywiście muszą być zgodne z prawdą. W przypadku wiz turystycznych nie jesteście proszeni o zaświadczenie o niekaralności, ale jeśli po wizycie turystycznej pokochacie Australię, będziecie chcieli starać się o prawo pracy lub stały pobyt – będziecie o to proszeni. Jeśli byliście kiedykolwiek karani (w zależności od tego, za co) możecie napotkać problemy z uzyskaniem wizy.

Jeśli wypełniliśmy pola dotyczące niekaralności i problemów z prawem, klikamy „Next”. Przeniesie nas na kolejną stronę, na której urząd będzie upewniać się, czy wszystko jest zgodne. Pierwsze pytanie potwierdza, że wszystkie dane są poprawne, kompletne i aktualne (klikamy „Yes”, jeśli tak), drugie – sprawdza, czy podajemy prawdziwe informacje i znamy konsekwencje podawania nieprawdziwych (klikamy „Yes”, jeśli rozumiemy) oraz trzecie – informuje, że jeśli podaliśmy nieprawdziwe dane, nasza wiza może zostać anulowana  (klikamy „Yes”, jeśli rozumiemy). Wypełniłeś pola? Kliknij „Next”.

Nasza ostatnia prosta – widzimy podsumowanie w formie wypełnionych pól i dokładnie je sprawdzamy. Wszystko się zgadza? Jeśli tak, kliknij „Submit”. Wniosek został złożony. Gratulacje ❤

Wolisz oglądać instrukcje niż czytać? Proszę bardzo. Twoje wątpliwości rozwieje rejestrowany agent migracyjny MARA – Karol Nowak z agencji Nowak Migration:

Kilka istotnych wskazówek i informacji:

 • wiza e-Visitor jest wizą bezpłatną – oznacza to, że nie musisz wnosić opłaty urzędowej za złożenie wniosku i uzyskanie wizy (jeśli składasz aplikację sam, nie ponosisz żadnych kosztów)
 • składaj wniosek w oknie incognito – dzięki temu nie masz zapamiętanych żadnych danych, przez które może wkraść się błąd (a błąd może spowodować odrzucenie wniosku)
 • sprawdzaj wszystko 100 razy – gdy aplikowałam o wizę dla siebie, źle wpisałam numer paszportu, choć byłam skupiona i składałam wniosek mając świadomość i doświadczenie
 • proszę nie kierować się wypełnionymi wnioskami, które znajdują się w tym wpisie – proszę nie wpaść na pomysł wypełniania wszystkiego tak samo (wypełniajcie wnioski zgodnie z prawdą i swoim paszportem – zdarzyło się już nie raz „spisanie” wszystkiego z instrukcji, stąd moje ostrzeżenie) 🙂
 • ze swojego konta możesz składać wnioski dla członków swojej rodziny lub osób, z którymi wyjeżdżasz
 • wizy dla osób z Polski są przyznawane w ciągu 24 godzin i dzieje się to automatycznie (jeśli z jakiegoś powodu wiza nie zostanie przyznana, urząd na pewno poinformuję Cię dlaczego i poprosi o wyjaśnienia)

Skąd mam wiedzieć, że moja wiza jest przyznana?

Na swoim ImmiAccount masz „List of applications”. Powyżej widzisz moją wizę i wizę Huberta. Obie są przyznane („Finalised”). Po wysłaniu kompletnego wniosku, otrzymaliśmy wizy w przeciągu 3 minut. Poza ImmiAccount otrzymuje się też maila „IMMI Grant Notification”, który zawiera PDF z przyznaną wizą oraz warunkami pobytu.

Dużo treści, ale obiecuję Wam, że wniosek składa się w kilka minut i już można cieszyć się wizą 🙂 Jeśli macie jakieś pytania, możecie je śmiało zadawać. Postaram się odpowiedzieć na każde! 

Ściskam gorąco i zapraszam do Australii,

P.S. Ten wpis otwiera cykl postów i video #australiawithnowakmigration 🙂 Będzie o 50-godzinnej podróży, pakowaniu walizki, kosmetykach pozwalających przetrwać klimatyzację i najwygodniejszych ubraniach do samolotu. Macie jakieś pytania o Australię? Dajcie znać! Tymczasem zostawiam Was z przepięknymi widokami z zeszłego razu ❤